Za zagon malega podjetja je potrebno več kot le odlična zamisel. Ključni korak v tem procesu je izdelava poslovnega načrta – uradne predstavitve, v kateri so podrobno opisani različni vidiki podjetja, trg, finančna sredstva in pričakovanja.

Uprava za mala podjetja ga opisuje takole: “Poslovni načrt običajno predvideva obdobje 3-5 let vnaprej in opisuje pot, ki jo namerava podjetje ubrati za dosego letnih mejnikov, vključno z napovedmi prihodkov. Dobro premišljen načrt vam pomaga tudi, da se umaknete in objektivno premislite o ključnih elementih vašega poslovnega podviga, ter vam redno pomaga pri sprejemanju odločitev.”

Da bi lažje razumeli ta postopek, si oglejmo posamezne korake, ki so vključeni v izdelavo poslovnega načrta.

1. Povzetek

Čeprav je to prva stvar, s katero se bo bralec srečal v vašem poslovnem načrtu, je pogosto zadnji del, ki ga je treba dokončati. Kot pravi SBA: “V tem poglavju bralcu na kratko poveste, kje je vaše podjetje, kam ga želite pripeljati in zakaj bo vaša poslovna zamisel uspešna.” Pristop zagonskega podjetja k povzetku se bo razlikoval od pristopa uveljavljenega podjetja.

SBA še pravi,”Če podjetje šele začenjate, ne boste imeli toliko informacij kot uveljavljeno podjetje. Namesto tega se osredotočite na svoje izkušnje in ozadje ter odločitve, ki so vas pripeljale do ustanovitve tega posebnega podjetja. Dokažite, da ste opravili temeljito analizo trga. Vključite informacije o potrebi ali vrzeli na ciljnem trgu in o tem, kako jo lahko vaše posebne rešitve zapolnijo. Prepričajte bralca, da lahko uspete na ciljnem trgu, nato pa obravnavajte svoje načrte za prihodnost.”

2. Opis podjetja

V tem delu so opisani različni segmenti poslovanja. Po podatkih SBA to vključuje opis, kako bodo izdelki ali storitve zadovoljili potrebe trga. Katherine Arline iz Business News Daily piše, da je treba opis podjetja obravnavati kot “podaljšano predstavitev podjetja v dvigalu”.

“Temeljito morate pojasniti cilje svojega podjetja in kako boste zadovoljili potrebe trga,” pravi Arline. “V opisu podjetja pojasnite tudi konkurenčne prednosti, zaradi katerih bo vaše podjetje po vašem mnenju uspešno.”

3. Analiza trga

Lastnik zagonskega podjetja mora po podatkih SBA dokazati poznavanje panoge ter dobro poznati velikost trga in potencialni tržni delež.

Pri tem je pomembna analiza SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti), ki jo je Kristie Lorette opisala v članku za Demand Media:

Prednosti: “Prednosti podjetja so dejavniki, ki jih lahko nadzorujete,” piše. “… Prednosti so lahko ljudje, ki jih zaposlujete (njihove izkušnje, izobrazba, pooblastila itd.) v poslovnih odnosih, ki jih imate z obstoječimi strankami, ali zgodovina (ste eden od edinih ponudnikov izdelka ali storitve na svojem lokalnem območju).”

Slabosti: “Slabosti so prav tako dejavniki, na katere lahko vplivate, vendar gre za področja, ki jih morate izboljšati. Slabosti so dejavniki, ki vašemu podjetju preprečujejo pridobitev konkurenčne prednosti. Nekatere slabosti vključujejo neizkušenost, lokacijo podjetja in dostop do virov, kot so denarna sredstva.”

Priložnosti: “Priložnosti so zunanje za vaše podjetje, razlogi za obstoj podjetja ali potrebe, ki jih podjetje izpolnjuje. Priložnosti postanejo rezultati, ki jih boste dosegli s svojimi trženjskimi strategijami.”

Nevarnosti: “Nevarnosti so zunanje sile, na katere ne morete vplivati in ki se jih morate zavedati, da lahko pripravite načrte za nepredvidljive razmere. Nevarnosti so lahko slabe gospodarske razmere, slaba publiciteta o vaši panogi ali podjetju, zakoni in predpisi ali sprememba nakupnega vedenja potrošnikov.”

4. Organizacija in management

Ta segment razčlenjuje strukturo podjetja in vključuje organizacijsko shemo, ki prikazuje verigo poveljevanja, ter podrobnosti o lastnikih in vodstvu podjetja. Tukaj je opis SBA:

“Kdo kaj počne v vašem podjetju? Kakšno je njihovo predznanje in zakaj jih vključujete v podjetje kot člane upravnega odbora ali zaposlene?Za kaj so odgovorni? Morda se zdijo ta vprašanja nepotrebna za odgovor v eno- ali dvočlanski organizaciji, vendar želijo ljudje, ki berejo vaš poslovni načrt, vedeti, kdo je odgovoren, zato jim to povejte.

Podrobno opišite vsak oddelek ali službo in njeno funkcijo. V tem poglavju naj bo navedeno, kdo je v upravnem odboru (če imate svetovalni odbor) in kako ga nameravate obdržati.

Kakšen paket plač in ugodnosti imate za svoje zaposlene? Kakšne spodbude ponujate? Kako je z napredovanji? Prepričajte bralca, da so ljudje, ki jih imate zaposlene, več kot le imena na dopisnem papirju.”

5. Storitev ali linija izdelkov

Tu se osredotočimo na to, kaj bo podjetje dejansko proizvajalo. Kaj je to, kako deluje, kakšno potrebo zapolnjuje in kako koristi drugim?

SBA pravi, da mora ta del predstavljati koristi, kot jih zaznava stranka. Drugi elementi, ki jih je treba vključiti v ta del, so prednosti izdelka, njegov življenjski cikel ter vse podrobnosti o avtorskih pravicah, patentih, raziskavah in pravnih sporazumih.

Alyssa Gregory to podrobneje opisuje za spletno stran About.com: “Namen poglavja o izdelkih ali storitvah v poslovnem načrtu je jasno izraziti prednosti, ki jih zagotavljate svojim strankam ali naročnikom,” piše.

“Vse ozadje, ki ga navedete, mora biti osredotočeno na ta cilj. Razmišljajte v smislu odgovora na vprašanje: ‘Zakaj moja idealna stranka želi to? Kako bo moj izdelek ali storitev izboljšal, olajšal ali povečal donosnost njenega življenja?”

6. Trženje in prodaja

Pri trženju vam SBA svetuje, da vključite opis potencialnega prodora na trg in rasti ter distribucijskih kanalov in načinov komuniciranja s strankami. Pri prodaji morate opisati ekipo, postopek usposabljanja, strategije zaposlovanja in analizo prodajnih možnosti.

Randy Duermyer o tem piše za spletno stran About.com in pravi: “Tisti, ki bodo vašemu malemu podjetju posodili denar ali vlagali, bodo želeli vedeti, kako nameravate doseči svoj ciljni trg in doseči tržni delež, za katerega menite, da ga lahko dosežete, kar ste že obravnavali v razdelku Analiza trga v poslovnem načrtu,” pravi.

“Vaš načrt trženja jim bo to pomagal razumeti. … Če to velja za vaše podjetje, v tem razdelku pri pisanju poslovnega načrta opišite svojo prodajno strategijo. Na primer, ali boste imeli prodajno službo? Ali bo zagotovljeno usposabljanje za prodajo? Ali bo vaša prodajna ekipa deležna spodbud, ki jo bodo spodbujale k povečanju prodaje in doseganju ali preseganju zastavljenih ciljev?”

7. Zahtevek za financiranje

Tu se preučijo vsi zahtevki za posojilo ali finančno pomoč. SBA priporoča, da vključite sedanje in prihodnje potrebe po financiranju, način uporabe sredstev in vse druge ustrezne finančne strategije.

“Ko predstavljate svoje zahteve po financiranju, vključite znesek, ki ga želite zdaj, in znesek, ki ga želite v prihodnosti,” pravi SBA. “Vključite tudi časovno obdobje, ki ga bo pokrivala posamezna zahteva, vrsto financiranja, ki ga želite (npr. lastniški kapital, dolg), in pogoje, ki jih želite uporabiti.”

8. Finančne napovedi

Upniki bodo želeli razumeti vaša finančna pričakovanja in projekcije, pravi SBA, ter analizo vaših financ, ki vključuje “analizo razmerij in trendov za vse vaše finančne izkaze (tako pretekle kot prihodnje)”.

Elizabeth Wasserman to preučuje za Inc.com: “Namen finančnega dela poslovnega načrta je dvojen. “Potrebovali ga boste, če boste iskali naložbe pri investitorjih tveganega kapitala, angelskih vlagateljih ali celo pametnih družinskih članih.

Želeli bodo videti številke, ki kažejo, da bo vaše podjetje raslo – in to hitro – in da je na obzorju izhodna strategija, med katero bodo lahko ustvarili dobiček. Tudi vsaka banka ali posojilodajalec bo želel videti te številke, da bi se prepričal, da boste lahko odplačali posojilo.”

9. Dodatek

Zadnji razdelek lahko vključuje različne informacije, ki so po navedbah agencije SBA potrebne kot dodatno gradivo, vse pa je odvisno od vsakega posameznega scenarija.

To lahko vključuje kreditno zgodovino, referenčna pisma, licence in dovoljenja, pravne dokumente, gradbena dovoljenja, pogodbe in seznam poslovnih svetovalcev.